• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ДЛЯ БАТЬКІВ

/Files/images/d181d0b5d0bcd18cd18f2.png

• Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

• Стаття 59 Закону України «Про освіту» покладає на батьків відповідальність за фізичне здоров'я і психічний стан дітей, створення належних умов для розвитку їхніх природних здібностей. Утримання своїх дітей до повноліття - це конституційний обов'язок кожного громадянина України.

• Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охоро­няються державою.

• На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання.

• Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за одержання дитиною повної загаль­ної середньої освіти і зобов'язані:

• забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

• постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

• поважати гідність дитини, виховувати праце­любність, доброту, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, навколишнього природного середовища, дер­жавної та рідної мови, любов до своєї країни, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

• виховувати в дітей повагу до законів, прав, основ­них свобод людини.

• У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, загальноосвітній навчальний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

• обирані і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

• звертатися до органів управління освітою, керівни­ка загальноосвітнього навчального закладу та органів громадського самоврядування з питань навчання і ви­ховання дітей;

• приймати рішення про участь дитини в інно­ваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

/Files/images/0001.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 170

Коментарi