/Files/images/ЗВІТ ДИРЕКТОРА.gif

/Files/images/b06b0d37fcc798f958c87e4178197906.gif

Звіт директора КЗ КМР "Переселенська ЗОШ І-ІІІ ст." про свою діяльність на посаді протягом 2021-2022 навчального року

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

В Україні введено воєнний стан, йде війна, гинуть люди. Тому наша спільна діяльність розділилася на до і після. Якщо ми вже пристосувалися працювати в умовах карантину, то працювати під час війни доводиться вчитися. Але завдяки злагодженості колективу навчального закладу , робота ладиться , навчальний та виховний процес проводиться в повному обсязі на скільки це можливо в даних умовах.

1.Загальна інформація про школу.

КЗ КМР «Переселенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» є комунальною власністю Кагарлицької міської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Кагарлицької міської ради , якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1969 році. У 2021-2022 навчальному році в школі працювали 19 педагогічних працівника та 7 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили 92 учнів.

Сільська школа – це унікальне явище, тому що школа в селі – це соціокультурний, освітній центр, який акумулює духовність і традиції, національну ментальність і звичаї народу. Якщо живе школа, триває життя села.

Авторитет закладу визначається внутрішньою культурою. Шкільна культура є сукупність традицій та ритуалів. Англійці кажуть: «Хороший той навчальний заклад, у якого старі стіни». Передусім це традиції, які гнучко вписуються в шкільну культуру.

Стан і розвиток шкільної мережі:

Педагогічним колективом закладу проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початку 2021-2022 навчального року було 92 учнів, Жоден з яких не залишив навчального закладу. Війна внесла свої корективи. Тож до нашого шкільного колективу тимчасово приєдналися на навчання ще 6 дітей, які вимушено переселилися і не мали змоги навчатися зі своїми однокласниками.

Організація профільного навчання.

У 2021-2022 навчальному році навчання в 10 та 11 класі здійснюється за історичним профілем,

Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою.

2. Кадрове забезпечення.

У 2021-2022 навчальному році штатними працівниками КЗ КМР «Переселенська ЗОШ І-ІІІ ст.» була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою.

Станом на 1 вересня 2021 року у школі 19 педагогічних працівників, з них з вищою освітою – 17, викладають за фахом – 19. Спеціалістів вищої категорії – 10, І категорії – 1, ІІ категорії – 1,спеціалістів 2. Сім вчителів мають звання «Старший учитель», один – «Заслужений вчитель України». У закладі працювало педагогів пенсійного віку – 5.

3. Методична робота.

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. В цьому році педколектив продовжив роботу над проблемою «Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення і самореалізаї».

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, головою якої є заступник директора з навчально-виховної роботи Бабич Т.П..

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси.

У школі працюють методичні об’єднання вчителів початкових класів (керівник Дринь О.В.), вчителів природничо-математичного циклу (керівник Владика Т.І.), вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Яцкевич К.і.). Результативною була робота всіх методичних об’єднань. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Сьогодення дало нам виклик і ми всі його прийняли. Всі вчителі – предметними, педагог-організатор проводили уроки на різних платформах дистанційно та з використанням ІКТ очно.

Протягом року відбулися чотири засідання методичної ради та дев»ять засідань педагогічної ради.

Учні школи брали активну участь у конкурсах , які проводились он-лайн. Різні конкурси, змагання, вікторини, турніри, ігри доводять, що гра – це творчість, гра – це праця.

У 2021-2022 навчальному році учителі проводили роботу з обдарованими дітьми. В школі був проведений І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Проведення олімпіад здійснювалося відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади. Також учні навчального закладу взяли участь і ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та отримали такі результати:

Конкурси (районні)
1 Яцюк В. ІІ 11 Міжнародний конкурс знавців української мови ім..Петра Яцика Федусенко Т.О.
2 Сарапіна В. ІІ 3 Міжнародний конкурс знавців української мови ім..Петра Яцика Жайворонок Т.В.
3 Давлатова Н. І 6 Право очима дітей Губенко О.В.
4 Воловик А. ІІІ 7 Право очима дітей Губенко О.В.
5 Пономаренко К. ІІ 10 Право очима дітей Губенко О.В.
ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад
1 Брень В. І 11 хімія Гвоздь Л.Г.
2 Брень В. І 11 біологія Владика Т.І.
3 Сябро К. ІІІ 8 біологія Владика Т.І.
4 Коваль М. І 11 технології Руденко А.В.
5 Мірошник К. ІІ 11 історія Яцкевич К.І.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

4. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2021-2022 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2021 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 7 учнів.

Працювали такі гуртки: «Джура. Козацька зміна» (Гач І.В.), « Джура. Гарт» ( Гач І.В.), «Образотворче мистецтво» (Губенко О.В.), «Вокальний» (Губенко О.В.). , « Декоративно –ужиткове мистецтво» ( Жайворонок Т.В.», « Еколозинка» ( Гвоздь Л.Г.).

Проводились класні батьківські збори, на яких розглядались питання про стан навчально – виховного процесу, про харчування учнів у шкільній їдальні, безпека учнів. Збори також проводились в режимі он-лайн.

У 2021-2022 навчальному році вивчався стан викладання фізики, інформатики, початкового навчання учнів 2 та 3 класів. За результатами перевірки оформлені довідки та видані відповідні накази. Проведені всі заплановані педагогічні ради, наради при директорові. Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

В цьому навчальному році учні школи три рази були переведені на дистанційне навчання в зв»язку з епідемією поширення коронавірусної інфекції та введення воєнного стану. Але всі заплановані заходи були здійснені в онлайн-режимі.

Учні 1-10 класів переведені до наступних класів. Нажаль , тільки одна учениця нагороджена Похвальним листом.

5.Аналіз виконання навчальних програм.

Школа працює за п’ятиденним режимом, мова навчання – українська.

З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом навчального року проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку виконання уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, лабораторних, контрольних робіт і тематичних оцінювань.

Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення ба­зового рівня освіти, вікових особливостей учнів. Дотримано норми і строки проведення тематичних контрольних та лабораторно-практичних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання.

Навчальні програми в 1-11 класах виконані за кількістю про­ведених уроків. Уроки позакласного читання та РЗМ проведені відповідно до вимог програми. Графік контрольних робіт виконано. Були проведені контрольні роботи з математики та української мови , історії, фізики, хімії. Перевірені кален­дарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках предметів у класних журналах.

Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме: тести, контрольні роботи, усні опитування, практичні роботи, захист рефератів, практичні заняття.

За результатами перевірки встановлено, що станом на 03.06.2022 року інваріантна та варіативна складові частини навчальних планів виконано. Видано наказ по школі.

6. Виховна та позакласна робота.

Виховна робота на 2021-2022 навчальний рік спланована згідно з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Метоювиховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонала.

Уся виховна діяльність була спрямована на реалізацію Законів України “Про загальну середню освіту ”, державних національних програм. Проблема , над якою працював колектив : «Формування життєвих компетентностей школяра, як запорука успішного саморозвитку та самореалізації особистості».

Головна увага приділялась :

- Вихованню в учнів почуття громадянина України ;

- Формуванню особистості учня, формуванню його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань ;

- Вихованню любові до праці, почуттю дбайливого господаря своєї школи, бережливого ставлення до шкільного і класного майна;

- Формуванню засад здорового способу життя ;

- Вихованню любові до природи, виробленню навичок екологічної культури ;

- Вихованню поваги до вчителів, батьків, людей похилого віку

Сьогодні школа – це передусім простір життя дитини, де вона здійснює перші кроки життєтворчості, готується до самостійної участі у соціальній діяльності. Педагоги прагнуть вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації відносин між дітьми і вчителями, школою і родиною. В Державній програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладах України» визначені ціннісні ставлення особистостей майбутнього покоління нашої держави, які сьогодні в школі, а завтра стануть на шлях державотворення. Тому, класоводи і класні керівники, впроваджуючи у систему своєї роботи елементи, заходи, технології творчості мають певні здобутки у формуванні творчої компетентної життєдіяльної особистості школяра.

В школі постійно здійснюються заходи, які спрямовані на формування в учнів поваги до Конституції України, символів держави. У кожному класі створені куточки державної символіки, проводяться щоденні лінійки, на яких звучить Гімн України.

Проводиться профілактична робота з учнями соціальним педагогом та класними керівниками.

Виховна робота здійснюється по таких напрямках : патріотичне, морально-етичне, правове, екологічне, превентивне, художньо-естетичне, фізичне.

З метою профілактики злочинності та дитячої бездоглядності у школі розроблені заходи, перевірені особові картки учнів пільгового контингенту.

Регулярно проводяться профілактичні рейди: «Діти вулиць», «Канікули».

Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директору, засіданнях ради школи. Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються як традиційні, так і сучасні технології виховання учнів.

Члени гуртків беруть активну участь у громадському житті школи та села, представляли школу на районних змаганнях.

Однією із складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Усвідомлюючи відповідальність щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх, профілактики насилля та жорстокості, яка покладається на загальноосвітні заклади, адміністрація школи вживала комплексних заходів, спрямованих на дотримання прав дитини, усунення чинників, які сприяють негативним явищам у дитячих колективах

Дирекція школи відповідно до своїх посадових обов’язків тримає на контролі питання соціального захисту учнів пільгових категорій : дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів.

Аналіз планів виховної роботи класних керівників свідчить про увагу педагогів до проблем прав дитини, їх змістом забезпечуються основні принципи виховання, а саме : національна спрямованість, цілісність, превентивність.

Проведення загальношкільних та класних заходів спрямоване на масове охоплення учнів позакласною діяльністю, в якій кожен вихованець може проявити власні здібності, нахили , інтереси. Залучення дітей девіантної поведінки здійснюється в спортивні гуртки та гуртки художньо-естетичної творчості. Здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи (облік ведеться класними керівниками у класних журналах , заступник директора веде спеціальний журнал.)

З метою покращення стану здоров’я учнів проводилось медичне обстеження дітей лікарями ЦРЛ, проводились необхідні медичні щеплення (з дозволу батьків).

Таким чином, створена у школі система громадянської освіти та виховання, в основі якої лежить широке впровадження інноваційних педагогічних технологій, забезпечує ефективність навчально-виховного процесу, створює умови для соціалізації особистості, розвитку її здібностей, розкриває перспективи участі молоді у політичних та громадських структурах, розпочинає процес формування центру освітнього округу.

Дирекцією школи планувались різні види внутрішкільного контролю за роботою педагогів – предметників та класних керівників : тематичний, класно-узагальнюючий, фронтальний, поточний, оглядовий. Під час планування внутрішкільного контролю дирекція дотримується таких принципів як планомірність, обгрунтованість, теоретична і методична підготовленість.

Проводячи чергування по школі, вчителі і учні слідкують за дотриманням правил поведінки на території школи,в громадських місцях.

Педагогічним колективом закладу вироблена стратегія дій для створення гармонійного розвитку дітей та молоді відповідно до завдань художньо-естетичного виховання.

Школою проводиться певна робота з профорієнтації та працевлаштування неповнолітніх. Ведеться облік довідок щодо навчання випускників.

Традиційно учні школи взимку беруть активну участь у природоохоронних акціях: «Допомога птахам», «Збережи ялинку» .

Першочерговим завданням у нашій роботі визначено зближення духовних, етично – педагогічних позицій педагогів, адміністрації та батьків, попередження булінгу.

Як показує практика, ставлення батьків до педагогів формується значною мірою через погляди і настрої дітей. Іноді явно неправі діти через свою емоційність, егоїстичність представляють дії вчителя в негативному плані, навіть розуміючи їх обґрунтованість. Упереджена інформація дітей призводить до неправильної оцінки батьками вчинків і позицій педагога, заважає взаєморозумінню педагога і сім’ї. Виходячи з цього, вчителі прагнуть не тільки підвищувати етичну обґрунтованість і переконливість своїх дітей, але й зміцнювати особисті контакти з сім’ями вихованців.

Класні керівники широко впроваджують інтерактивні методи і форми роботи для формування у дітей цілісного ставлення до прекрасного. Велика увага в школі приділяється і фізичному вихованню учнів. В школі проводяться: день фізкультурника, змагання з волейболу, футболу, баскетболу , змагання між вчителями та учнями , шахів та шашок, інші.

Таким чином, створена у школі система громадянської освіти та виховання, в основі якої лежить широке впровадження інноваційних педагогічних технологій, забезпечує ефективність навчально-виховного процесу, створює умови для соціалізації особистості, розвитку її здібностей, розкриває перспективи участі молоді у політичних та громадських структурах, розпочинає процес формування центру освітнього округу.

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

• Морально-етичне виховання.

• Художньо-естетичне виховання.

• Громадянсько-патріотичне виховання.

• Трудове виховання.

• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

• Екологічне виховання.

7. Правовиховна робота.

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години,

- лекції, бесіди на правову тематику.

- анкетування.

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

- уроки правознавства.

- олімпіади з правознавства.

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

- відвідування сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

Вдома.

8. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

• сиріт і позбавлених батьківського піклування –2;

• інвалідів –2;

• дітей з багатодітних сімей –26.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, адміністрації школи.

9. Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у КЗ КМР « Переселенська ЗОШ І-ІІІ ступенів» здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках

10. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

11. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів запрошуються працівники ФАПу для проведення щеплень учнів та огляду на педикульоз. Працівники ФАПу організовують систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечують профілактику дитячих захворювань. Щорічно працівниками центральної районної лікарні проводиться медичне обстеження дітей. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Кагарлицької БЦЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється один день. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора школи.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування закладі освіти.

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

З 24 лютого 2022 року в зв»язку з війною та оголошенням воєнного стану навчальний заклад повністю переведено на дистанційне навчання. З учнями постійно проводяться бесіди з безпеки життєдіяльності, психологічного стану.

Згідно річного плану роботи школи протягом 2021-2022 навчального року в закладі проводилась робота щодо забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження дитячого травматизму серед учнів, яка була організована і проводилась відповідно до програми курсу «Основи здоров’я», бесід з попередження побутового травматизму, рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки та інших нормативно-правових документів. На початку навчального року були видані накази про призначення відповідальних за протипожежну безпеку – Балацьку З.П., та за роботу з попередження дитячого травматизму – заступника директора з навчальної роботи Бабич Т.П.

На початку року були складені акти-дозволи на проведення занять в спортзалі, та навчальних кабінетах. Також в кабінетах є інструкції безпечної поведінки під час проведення практичних робіт, є журнали інструктажів учнів.

Тематичні бесіди з профілактики травматизму проводять класні керівники. В усіх класах проведені заплановані бесіди з попередження різних видів травматизму, записані пам’ятки на час канікул. Постійно проводяться додаткові бесіди у зв’язку з трагічними випадками, які сталися в районі, області або країні.

В школі ведеться систематично робота з профілактики ВІЛ/СНІДу, Ковіду -19. Особлива увага приділяється поводженню з незнайомими предметами, діям під час повітряної тривоги. Класні керівники проводять цикл бесід «За здоровий спосіб життя» за даною тематикою. В методкабінеті є підбірка матеріалів і наочності на допомогу класним керівникам з профілактики вживання алкоголю, куріння, наркоманії, з профілактики ВІЛ/СНІДу, матеріали з пожежної безпеки, по дорожньому руху, з попередження травматизму при користуванні електроприладами попередження захворювання на Ковід -19.

В школі дотримуються правил протипожежної безпеки: є плани евакуації, найперші засоби гасіння – вогнегасники, запасні виходи; правила електробезпеки, працює система сповіщення: справна електропроводка, є маркування та кріплення розеток, вимикачів, відсутні оголені проводи. Загальний санітарно-гігієнічний стан задовільний, постійно ведеться вологе прибирання, провітрювання класних кімнат.

Протягом року всім дітям згідно графіка проводили профілактичні щеплення. Класними керівниками проводилися бесіди по попередженню різноманітних захворювань, грипу, туберкульозу, кишкових захворювань, СНІДУ та пневмонії, кору, ковіду.

В школі ведеться журнал обліку нещасних випадків, де реєструються всі випадки травматизму, які сталися в школі або вдома. В 2021-2022 навчальному році таких випадків не зареєстровано . Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

13. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 54 роки назад. Але ,не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв та споживання газу. Працівниками централізованої бухгалтерії відділу освіти Кагарлицької районної державної адміністрації планово проводиться інвентаризація майна. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються працівники школи, своєчасно доглядаються дерева, кущі. Білиться огорожа, дерева. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

В цьому навчальному році школі була надана така спонсорська допомога:

ПСП « Переселенське - К»:

- 92 новорічних подарунків на суму 9200 грн.;

« Агробізнес» :

- Шкаф -3 шт. 12000рн..

- Стіл – 1 – 1000 грн.

14.Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи навчального закладу, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників , планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Через мережу Інтернет користуємося матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Кiлькiсть переглядiв: 91

Коментарi